Juoppohulluus on alkoholivieroitusoireiden vaikein muoto. Se on seurausta pitkäaikaisen ja runsaan alkoholinkäytön äkillisestä lopettamisesta. Tyypillisesti oireet alkavat 1–3 vuorokauden aikana, kun alkoholin käyttö on lopetettu, ja kestävät tavallisesti 3–5 vuorokautta. Delirium tremes on hengenvaarallinen tila, joka saattaa johtaa kuolemaan etenkin hoitamattomana.

Miksi tilaa kutsutaan juoppoHULLUUDEKSI?

Tyypillisiä oireita ovat näköharhat, kuten eläinten ja ihmishahmojen näkeminen. Deliriun tremes -tilasta kärsivä saattaa nähdä rottien ja torakoiden juoksevan ympäri huonetta. Muita harha-aistimuksia ovat kosketusharhat, vainoharhaisuus sekä haju- tai ääniharhat. Hallusinaatiot ja harhaluulot saattavat aiheuttaa henkilölle pelkoja hulluksi tulemisesta. Kuulo- ja näköharhat ovat ahdistavia, koska ihminen kokee ne täysin todellisina.

Muita oireita ovat hikoilu, pulssin nouseminen sekä voimakas kiihtymys ja pelokkuus. Henkilön on vaikea orientoitua aikaan ja paikkaan eli hän ei tiedä missä on ja mikä päivä on. Vointi saattaa aaltoilla lähes oireettomuuden sekä seuraavassa hetkessä ilmenevän rajun levottomuuden ja harhaisuuden välillä.

Peloissaan oleva ihminen voi yrittää vahingoittaa toisia tai itseään. Hän voi toimia esimerkiksi kuulemiensa ääniharhojen mukaan. Tilasta kärsivä henkilö pitäisi saada mahdollisimman pian juomisputken loputtua hoitoon.

Miten juoppohulluutta hoidetaan?

Lievät ja keskivaikeat vieroitusoireet voidaan yleensä hoitaa avohoidossa tai päihdelaitoshoidossa. Vaikeasta tilasta kärsivä hoidetaan sairaalassa. Tarvittaessa on järjestettävä jatkuva omahoitajaseuranta, koska tilasta kärsivä henkilö saattaa alkaa riehumaan ja hän voi olla vaarallinen itselleen ja muille. Lepositeitä voidaan käyttää ja lääkettä voidaan antaa tahdosta riippumatta.

Juoppohulluudesta kärsivällä voi olla viikonkin verran harhaisuutta. Vaikka lääkehoito auttaisi muuten elimistöä, aivojen toipuminen rankasta juomisesta saattaa kestää jopa puoli vuotta. On myös hyvin tavallista, että ahdistuneisuus, levottomuus ja masentuneisuus jatkuvat vähintään neljä viikkoa rankan alkoholinkäytön jälkeen

Ennuste

Alkoholideliriumin ennuste on hyvä, jos henkilö pääsee hoitoon. Kuolleisuus on nykyisin 0,5-2 %. Joskus häiriö kuitenkin etenee kouristeluiden kautta koomaan ja kuolemaan. Kuolema voi olla myös seurausta deliriumin oheissairaudesta tai deliriumiin liittyvästä komplisoivasta sairaudesta kuten keuhkokuume tai riehumisen aiheuttama vamma.

Lähteet:

Levola J, Lönnqvist J, Niemelä S. Päihdehäiriöt. Kirjassa: Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (toim.). Psykiatria. 14. painos. Kustannus Oy Duodecim 2021; s. 573–634

Käypähoito -suositus. Alkoholiongelmat.

https://yle.fi/a/3-10047183