Humalassa kylmä ei tunnu niin kylmältä – ja se on riski

Pakkanen saattaa olla vaarallinen, jos siltä ei suojaudu kunnolla. Esimerkiksi pään kautta voi hukata jopa 80 prosenttia kehon lämmöstä, jos ei käytä pipoa. Suomen talvisissa oloissa paleltumat ovat melko yleisiä. Paleltumien todennäköisyys kasvaa, kun edetään 15 pakkasasteen alapuolelle. Jos ihminen on paikallaan 20 pakkasastetta kylmemmissä olosuhteissa, vaikutukset etenevät myös sisäkehoon.

Fyysinen ja psyykkinen toimintakyky heikkenee kehon jäähtymisen yhteydessä. Tämä näkyy muun muassa liikkeiden ja reaktiokyvyn hidastumisena. Pakkasessa myös energiankulutus kasvaa, koska keho joutuu tuottamaan lisää lämpö.

Kylmettyessä ensimmäisenä vaarassa ovat sormet ja varpaat sekä kasvojen paljaat osat. Vaatteiden kostuminen ja tuuli lisäävät paleltuman syntymisriskiä. Kipu tarkoittaa jo sitä, että henkilöllä on huomattavaa jäähtymistä. Tunnottomuus puolestaan kertoo selvästi kohonneesta paleltumariskistä. Valkoiset läikät iholla ovat merkkejä kylmän aiheuttamasta vauriosta.

Hypotermia

Hypotermialla tarkoitetaan normaalin ruumiinlämmön laskua ja tästä aiheutuvia muutoksia elimistössä. Jäähtymiselle altistavat korkea ikä, huono yleiskunto, väsymys, nestevajaus, alkoholi ja sairaudet.

Kylmään veteen vajonnut henkilö voi menettää toimintakykynsä jo 15 minuutissa. Lumihankeen jäähtyminen tapahtuu veden varaan joutumista hitaammin, noin 1–2 tunnissa. Hypotermia voi kehittyä myös sammuneen henkilön maatessa huoneenlämmössä ilman peitettä useiden tuntien ajan.

Tajuissaan olevan henkilön ruumiinlämmön laskiessa alle 34 asteen alkaa esiintyä sekavuutta, uneliaisuutta ja voimakkaita lihasvärinöitä. Arvostelukyky heikkenee ja henkilö voi jopa alkaa vähentää vaatetustaan. Alle 30 asteen ruumiinlämpö aiheuttaa tajuttomuuden. Lämpötilan edelleen laskiessa lihakset alkavat jäykistyä, ja alle 25 asteen lämmössä sydän ja hengitys pysähtyvät.

Alkoholi lisää paleltumisen riskiä

Alkoholi vaikuttaa ääreisverenkiertoon lisäten pintaverenkiertoa. Käsissä ja jaloissa oleva kylmä veri lähtee kiertämään kehossa ja se jäähdyttää samalla kehoa. Päihtyneenä kylmä ei tunnu niin kylmältä kuin sen pitäisi tuntua ja seurauksena voi olla kylmettymisen aiheuttamat vammat. Lievimpinä vammoina on pienet paleltumat. Lumihankeen sammuminen voi puolestaan aiheuttaa suurempia vammoja, kuten kuolioita, tai pahimmassa tapauksessa kuoleman.  

Suomessa kuolee vuosittain ihmisiä paleltumiseen. Syinä voivat olla sairauskohtaus tai muistisairaus. Valitettavasti yksi yleinen syy näiden lisäksi on myös päihtyneenä ulos nukahtaminen.

Lähteet:

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00223