Onko huumeiden viihdekäyttö vaarallista?

Huumeiden viihdekäytöllä tarkoitetaan huumeiksi luokiteltavien tai niiden kaltaisten yhdisteiden käyttöä, joka on enemmän tai vähemmän satunnaista ja jonka henkilöt itse kokevat olevan hallittua. Viihdekäyttöön ei myöskään liity riippuvuudelle ominaisia piirteitä.

Viihdekäyttö antaa terminä positiivisen ja vaarattoman vaikutelman harmittomasta ja haitattomasta toiminnasta, jota se ei kuitenkaan ole. Huumeiden käyttöön liittyy aina riskejä, vaikka sitä käyttäisi vain harvoin tai satunnaisesti.

Suomessa viihdekäyttö on terminä vakiintunut, mutta esimerkiksi huumeiden satunnaiskäyttö voisi olla neutraalimpi termi ja siten kuvata ilmiötä paremmin. Satunnaiskäyttökään ei välttämättä ole paras termi, koska satunnainen käyttökin voi olla hyvin vaihtelevaa muutamasta kokeilusta vuodessa, viikoittain tapahtuvaan käyttöön tai satunnaisesti tapahtuva käyttökin voi olla jossakin määrin hallitsematonta.

Mielihyvän hakemista vai stressinhallintaa?

Ihmisen luonnolliseen käyttäytymiseen liittyy mielihyvän etsiminen. Normaalisti mielihyvää haetaan ruoasta, hyvästä seurasta tai kosketuksesta. Päihteiden käyttöönkin liittyy mielihyvän etsiminen. Huumausaineet vaikuttavat mielihyvän kokemiseen usein voimakkaammin kuin luonnolliset mielihyvän tuottajat.

Huumeiden viihdekäytöllä yritetään hakea erilaisia positiiviksi koettuja mielihyvän tunteita, kuten hyvää oloa, päihtymystilaa ja euforiaa. Eri huumeet aiheuttava erilaisia mielihyvän kokemuksia. Esimerkiksi stimulantit, kuten kokaiini, saattaa johtaa positiiviseksi koettuihin vaikutuksiin, joita ovat itsetunnon kohoaminen, mielialan nousu, estojen väheneminen sekä lisääntynyt yhteenkuuluvuuden tunne Sitä vastoin opioidien, kuten heroiinin, aiheuttamaa euforiaa seuraa rentoutumisen ja tyytyväisyyden tunne.

Mielihyvän lisäksi päihteiden viihdekäytöllä saatetaan yrittää paeta negatiivisia tunteita, kuten ahdistusta, stressiä tai tylsää arkea. Toiset taas haluavat parantaa suorituskykyä huumeiden avulla. Osa satunnaiskäyttäjistä taas yksikertaisesti etsii jännitystä tai haluaaa testata huumeita uteliaisuuttaan. Myös sosiaalinen paine testata huumeita saattaa johtaa satunnaiskäyttöön. Etenkin nuoret ovat erityisen vaarassa, koska vertaispaine voi olla erittäinkin voimakasta. Nuoruus on kehitysvaihe, jonka aikana riskitekijöiden, kuten huumeita käyttävien ikätovereiden seura voi johtaa päihteiden käyttöön.

Viihdekäyttöön liittyy riskejä

Päihteiden käyttö ei ole koskaan täysin haitatonta, ei edes kokeilu tai satunnaiskäyttö. Huumeiden käyttöön liittyy monenlaisia riskejä riippuen käytetyistä yhdisteitä, käyttötavoista, käytön tiheydestä, yhdisteen määrästä ja pitoisuudesta sekä yksilöllisistä eroista.

Akuutit haitat saattavat ilmetä jo ensimmäisten kokeilukertojen aikana tai heti sen jälkeen. Näitä ovat:

 • Tajuttomuus
 • Loukkaantumiset
 • Aggressiivinen käytös ja väkivalta
 • Suojaamaton seksi
 • Ajaminen päihtyneenä
 • Yliannostuksen ja epäpuhtaiden aineiden aiheuttamat myrkytykset.

Pidempiaikaisen käytön haittoja ovat:

 • Riippuvuuden syntyminen ja toleranssin kehittyminen
 • Taloudelliset ongelmat käytön rahoittamisesta
 • Tartuntataudit
 • Suu- ja keuhkosairaudet
 • Sydänsairaudet
 • Mielialahäiriöt, kuten masennus, paniikkihäiriö, unihäiriö ja erilaiset kognitiiviset häiriöt, kuten muistiongelmat.

Lähteet: