Itsetuhoisuus

Jopa joka kolmas nuori on joskus ajatellut vakavasti itsemurhaa. Joka kymmenes nuori on vahingoittanut itseään jollakin tavalla tarkoituksellisesti. Yleensä nuoruusikäisen itsetuhoinen käyttäytyminen liittyy johonkin mielenterveyden häiriöön.

Itsemurha on maailmanlaajuisesti toiseksi yleisin kuolinsyy 15–29-vuotiaitten keskuudessa. Itsemurha-ajatukset ja -yritykset ovat tytöillä yleisempiä kuin pojilla. Kuitenkin itsemurhista poikien tekemiä on 75–80 %. Yleensä itsemurha-ajatukset liittyvät tavoitteeseen kontrolloida pitkään jatkunutta, tuskallista olotilaa.

Suomalaisista 13–18-vuotiaista nuorista itseään on vahingoittanut noin 11 %. Viiltely ja muu itsensä vahingoittaminen on yritys selviytyä psyykkisesti sietämättömästä olotilasta. Sillä pyritään hallitsemaan psyykkistä kipua keskittämällä ajatuksensa fyysiseen kipuun. Itseä vahingoittava käyttäytyminen kertoo keinottomuudesta ilmaista pahaa oloa tai tunnistaa negatiivisia tunteita.

Mitä on itsetuhoinen käyttäytyminen?

Itsetuhoinen käyttäytyminen on merkki kuormittuneisuudesta ja keinottomuudesta säädellä tunteita. Toistuvat itsemurha-ajatukset tai itseä vahingoittavat teot ovat aina merkki siitä, että nuori voi pahoin ja että tavanomainen nuoruuskehitys on häiriintynyt. Epämääräinen ja ulkonaisesti vaarattomaltakin vaikuttava itsemurhayritys on aina vakava viesti siitä, että nuori ei ole hallinnut tunteitaan tai on keinoton haastavassa elämäntilanteessaan.

Itsetuhoisuus voi ilmetä ajatuksina; kuten kuolemantoiveina, itsemurha-ajatuksina tai itsemurhasuunnitelmina. Toiminnan tasolla itsetuhoisuus voi näkyä itsensä vahingoittamisena, kuten viiltelynä, raapimisena, polttamisena tai itsensä lyömisenä. Itseuhoisuuden ja itsensä vahingoittamisen tavoitteena voi olla olon helpottuminen. Joissain tilanteissa, kun nuori on jo liian kuormittunut elämäntilanteeseensa, voi tavoitteena olla kuolema.

Itsetuhoisuutta aiheuttavien tunteiden taustalla saattaa olla esimerkiksi koulukiusaamista, yksinäisyyttä, ongelmia kotona, rikoksen uhriksi joutuminen, menetys tai kriisi, mielenterveyden ongelma tai oireilu, esimerkiksi masennus, sosiaalisten tilanteiden pelko tai riippuvuus. On tärkeää tunnistaa ne tekijät, jotka aiheuttavat itsetuhoisia ajatuksia.

Päihteiden yhteys itsetuhoisuuteen

Suurin osa nuorten itsemurhayrityksistä on tekohetkellä impulsiivisia, ja ne tehdään päihtyneenä. Itsensä vahingoittamiseen liittyy usein myös riskikäyttäytymistä kuten päihteiden käyttöä. Koko väestöön suhteutettuna alkoholihäiriö nostaa itsemurhan riskiä yli kymmenkertaiseksi. Myös huumeiden ongelmakäyttäjillä on tutkitusti korkeampi itsemurhariski kuin muulla väestöllä

Alkoholihäiriö todettiin 43 %:lla itsemurhan tehneistä. Alkoholiriippuvuus todettiin 39 %:lla itsemurhan tehneistä miehistä ja 18 %:lla naisista. Alkoholihäiriön katsottiin olevan itsemurhan tehneiden psykiatrinen päädiagnoosi 17 %:ssa kaikista itsemurhan tehneistä. Yhdellä neljästä vakavasta masennustilasta kärsivästä itsemurhan tehneellä on ollut myös alkoholiriippuvuus.

Nuori, jos sinulla on itsetuhoisia ajatuksia:

  • Puhu ajatuksistasi, vaikka se tuntuisikin vaikealta.
  • Kerro ajatuksista turvalliseksi kokemallesi aikuiselle.
  • Vaikka sinusta tuntuu, ettei kukaan välitä, sinusta välitetään.
  • Sinulla on oikeus tarvita ja saada apua.
  • Sinun ei tarvitse esittää muiden takia, että voit hyvin.
  • Pyytä matalalla kynnyksellä ammattiapua.

Apua löytyy kellon ympäri.

Lähteet:

Nuoren viiltely ja muu itsetuhoinen käyttäytyminen, Duodecim-lehti https://www.duodecimlehti.fi/duo14287

Päihdehäiriöt ja itsemurhat, Käypä hoito, https://www.kaypahoito.fi/nix02751

Nuorten itsetuhoisuus, Mielenterveystalo, https://www.mielenterveystalo.fi/fi/itsetuhoisuus/nuoren-itsetuhoisuus