Nuori käyttää päihteitä – miten vanhempana otat päihteet puheeksi?

Nuoren rooliin asettuminen

Oletko vanhempana miettinyt, miten lähestys lastasi päihteisiin liittyvissä kysymyksissä? Päihteiden puheeksi ottamiseksi on useita eri keinoja. Osa on hyviä ja osa ei niin hyviä. Yksi hyvä tapa on muistella omia nuoruusvuosia. Mitä silloin ajattelit ja miten toimit? Mikä oli silloin omien vanhempiesi asenne ja miten se toimi sinun kohdallasi?

Tärkeää on, että nuori voi luottaa sinuun. Neuvojen ja kieltojen sijaan kannattaa lähestyä kysymällä asiasta ja jakaa omia kokemuksia. Kuunteleminen ja nuoren asemaan asettuminen on parempi vaihtoehto, kuin pitkän monologin pitäminen päihteiden haitoista.

Miten olla uskottava?

Miten voi saavuttaa nuoren luottamuksen niin, että hän ottaa vastaan tarjotun avun? Nuoruus on ikävuosi, jolloin nuori etsii itsenäisyyttään, ja ongelmia ratkoessaan hän ei välttämättä ensisijaisesti hae apua vanhemmiltaan. Nuoret helposti kääntyvät kavereiden puoleen, mutta monet nuoruuteen liittyvät haasteet ovat niin isoja, että aikuisen apua ja vastuunottoa tarvitaan.

Paternalistinen päihteistä saarnaaminen voi heikentää uskottavuutta. Miten luulet nuoren reagoivan, jos sanot, että ”päihteitä ei kannata käyttää, koska ne ovat haitallisia”? Uskooko nuori ja lopettaa päihteiden käytön? Vaarojen korostaminen saattaa jopa tehdä päihteistä entistä kiehtovampaa. Myöskään monologin pitäminen ja riskien suurentelu ei ole uskottavaa ja saattaa olla ristiriitaista, jos vanhemmat itse käyttävät päihteitä.

Opetetaan nuoria sanomaan ”ei”

Vertaispaine on voimakasta. Voi olla, että nuori ei halua käyttää päihteitä, mutta paineen vuoksi joutuu näihin tilanteisiin. Miten siis voi tukea nuorta vastustamaan vertaispainetta? Vanhempana voit keskustella lapsen kanssa painostuksesta sekä opettaa lastasi sanomaan ”ei” ja puolustamaan valintojaan. Nuoren täytyy voida sanoa myös kotona ”ei”, jotta hänen itseluottamuksensa paranee ja hän voi vastustaa vertaispainetta. Myös koulun tehtäviin kuuluu opettaa nuorta vastustamaan vertaispainetta. Voit olla yhteydessä myös kouluun ja selvittää, miten asiasta on keskusteltu.

Miten nuorta voidaan auttaa?

Auttaminen tarkoittaa ongelmien kuuntelemista, tuen tarjoamista sekä rajojen asettamista. Nuorta autetaan myös tekemään valintoja. Valintoja ei kuitenkaan tule tehdä nuoren puolesta. Nuorella itsellään on vastuu omista valinnoistaan. Rajoja asetettaessa nuorelle tulee perustella rajojen asettamisen tarkoitus ja kertoa tarkasti, mitkä rajat ovat. Tämä osallistaa ja vastuuttaa myös nuorta omien valintojen tekemisessä.

Nuorta voidaan auttaa kysymällä häneltä, mitä hänelle kuuluu. Älä tuputa valmiita vastauksia, jotka sinun mielestäsi ovat hyviä. Asioista, joista olet eri mieltä, voi keskustella hyvässä vuorovaikutuksessa. Lähtökohtana on, että yrität ymmärtää nuoren näkemyksen, vaikket olisi samaa mieltä. Keskustelun voi käydä jonkin arkipäiväisen askareen lomassa, jolloin tilanne ei välttämättä ole liian teennäinen nuoren mielestä.

Tukea vanhemmille

Vertaistukea ja hyviä vinkkejä voi saada muilta vanhemmilta ja huoltajilta. Apua voi myös hakea haastavissa tilanteissa sosiaali- ja terveyspalveluista tai kolmannen sektorin toimijoilta. Alaikäisen lapsen terveyttä, kehitystä ja kasvua haittaavassa päihteiden käytössä on syytä ottaa yhteyttä lastensuojeluun.

Lähteet

https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/vanhemmille/kun-kotona-puhutaan-paihteista/mita-vanhemmat-voivat-tehda

https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/elamaa-nuoren-kanssa/vanhemman-ja-nuoren-vahva-suhde-helpottaa-murrosikaa/paihteista-puhuminen-murrosikaiselle/

www.ehyt.fi