Koetko sinä tai läheisesi haasteita mielenterveyden, hyvinvoinnin tai jaksamisen kanssa? Tuntuuko välillä, että ahdistaa, masentaa tai on vaikea keskittyä? Et ole yksin näiden tunteiden kanssa. THL:n mukaan mielenterveyshäiriöt ovat yleisiä nuorilla. Noin 20–25 prosenttia nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä. Yleisimpiä häiriöitä ovat ahdistuneisuushäiriö, masennustila sekä tarkkaavaisuuden häiriöt.

On olemassa erilaisia keinoja, joilla näihin häiriöihin liittyviä oireita voidaan ennaltaehkäistä ja lievittää. Yksi tutkitusti tehokkaaksi todettu keino on viettää aikaa luontoympäristössä. Jo 15 minuuttia luonnossa parantaa mielialaa ja rentouttaa. Suomessa luonto on helposti kaikkien saavutettavissa ja luonnon läheisyyteen voi hakeutua oman tarpeen ja aikataulun mukaan.

Luonto vaikuttaa terveyteen kolmella tasolla: luonnon näkemisen ja havainnoinnin kautta, luonnon läheisyydessä olemisen kautta ja luonnossa tapahtuvien aktiviteettien kautta. Parhaan vaikutuksen saa, kun altistaa itsensä luonnosta saataville välittömille aistikokemuksille, kuten maisemien tarkkailulle tai luontoäänien kuuntelemiselle. Kuitenkin jo luontokuvien katsominen voi jo kohentaa mielialaa. Luonnossa tapahtuvia aktiviteetteja on muun muassa luontoliikunta ja seikkailulliset tapahtumat, kuten kiipeily, melonta ja luolien tutkiminen.

Luontoympäristön hyvinvointivaikutukset kohdistuvat fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin tekijöihin. Luonto rauhoittaa, rentouttaa ja virkistää sekä vahvistaa itsetuntoa ja minäkuvaa. Lisäksi luonnossa oleilu lisää ongelmanratkaisutaitoja ja luovuutta sekä parantaa keskittymiskykyä. Liikunta luonnossa puolestaan tuo iloa ja auttaa pakenemaan arjen paineita ja jokapäiväisiä huolia. Luontoliikunta myös lisää tasapainoa ja kehonhallintaa.

Nuoret ovat itse kuvanneet luonnossa olemisen vapauttavana ja elvyttävänä. Nuoret ovat kokeneet olevansa tasavertaisessa asemassa muiden kanssa ja voineet olla oma itsensä. Vaikeita asioita on ollut helpompi käsitellä ja asiat ovat saaneet uusia mittasuhteita. Isot huolet eivät välttämättä tunnu niin isoilta luonnossa oleilun jälkeen.

Luontoympäristössä ollessaan nuoret ovat kertoneet, että heidän on ollut helpompi ottaa kontaktia toisiin nuoriin ja aikuisiin. Näin myös ystävyyssuhteiden luominen on ollut luontevampaa ja helpompaa. Yhdessä tehtävät seikkailulliset aktiviteetit ovat vahvistaneet ryhmädynamiikkaa ja tunnetta joukkoon kuulumisesta.  

Mikäli mielenterveyden haasteet jatkuvat pidempään kuin kaksi viikkoa tai ne ovat voimakkaita, tulisi apua hakea lisäksi ammattilaisen luota. Itsetuhoisiin ajatuksiin apua tulee hakea välittömästi. Luonnon hyvinvointivaikutuksia voi hyödyntää myös palveluihin jonottamisen aikana tai jo hoidossa ollessa.

Apua mielenterveyden ongelmiin tarjoaa:

Lisätietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista: