Päihdeongelman yhteys asunnottomuuteen

Suomessa on 3 686 asunnotonta. Asunnottomuus on tilanne, jota kukaan ei tavoittele eikä se siten määrittele ihmistä. Asunnottomuus on yhteiskunnallinen ongelma, jonka perimmäisiä syitä ovat eriarvoisuus, talouden suhdannevaihtelut sekä väestönkasvu ja kaupungistuminen.

Asuminen on ihmisen perusoikeus eikä ole inhimillistä, että ihminen joutuu nukkumaan rappukäytävissä tai roskiksissa. Suomen perustuslain mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Lisäksi valtiolla on velvollisuus edistää jokaisen oikeutta asuntoon.

Suomessa asunnottomiksi luetaan:

  • ulkona tai ensisuojissa nukkuvat
  • asuntoloissa ja majoitusliikkeissä asuvat
  • erilaisissa laitoksissa asuvat
  • vapautuvat vangit, joilla ei ole asuntoa tiedossa
  • tilapäisesti sukulaisten ja tuttavien luona majoittuvat

Asunnottomat Suomessa

Asunnottomuutta on tilastoitu Suomessa vuodesta 1987 lähtien, jolloin Suomessa oli lähes 20 000 asunnotonta. Vuoden 2022 lopulla Suomessa oli 3 686 yksin elävää asunnotonta. Nuoria, alle 25-vuotiaita asunnottomia oli 815. Asunnottomista yli puolet on pääkaupunkiseudulla.

Asunnottomista vuoden 2022 lopulla oli:

  • 910 naista
  • 815 nuorta
  • 621 maahanmuuttajaa
  • 155 perhettä ja pariskuntaa, joissa 169 lasta

Vuonna 2022 ulkona, porrashuoneissa ja ensisuojissa asui 492 ihmistä. Asuntoloissa ja majoitusliikkeissä asui 302 asunnotonta. Laitosmaisissa yksiköissä yöpyi 328 asunnotonta. Tällaisissa paikoissa asuminen voi olla vaarallista etenkin nuorille ja naisille. Heillä on suurempi riski joutua rikoksen uhriksi.

Suomessa asunnottomuus ei juurikaan näy katukuvassa. Osaltaan tämä johtuu siitä, että kaksi kolmasosaa yksinelävistä asunnottomista yöpyy tuttavien luona. Ulkona nukkuvat asunnottomat hakeutuvat tyypillisesti piiloon katseilta esimerkiksi metsiin, rappukäytäviin, avoimiin liiketiloihin tai ensisuojiin.

Päihdeongelma on riski pitkäaikaisasunnottomuuteen

Pitkäaikaisasunnottomilla on asumista vaikeuttavia sosiaalisia tai terveydellisiä ongelmia, kuten velka-, päihde- tai mielenterveysongelma. Asunnottomuus on pitkäaikaista, kun se on kestänyt vähintään yhden vuoden tai henkilö on ollut toistuvasti asunnottomana viimeisen kolmen vuoden aikana. Pitkäaikaisasunnottomuudessa korostuu avun ja hoidon tarve. Asumisen onnistumiseksi tarvitaan vahvaa ammatillista tukea, mutta tuen piiriin pääseminen voi olla vaikeaa stigman vuoksi.

Yhtenä ratkaisuna asunnottomuuden ja päihdeongelman ratkaisemiseksi Suomessa on käytössä Asunto ensin -periaate. Periaatteen mukaan ihmiselle tarjotaan ensin asunto, jonka jälkeen voi alkaa asunnottomuuden aiheuttamien ongelmien, kuten päihdeongelman, hoitaminen ja kuntoutuminen.

Miksi ei kannata päästää päihteiden käyttöä siihen pisteeseen, että päätyy asunnottomaksi?

Vaikka asunnottomille on tarjolla majapaikkoja, ei päihteidenkäyttäjille tarkoitettu asumisyksikkö välttämättä tarjoa rauhaa ja yksityisyyttä. Alla poliisin listaus tehtävistä, joita he ovat ottaneet vastaan päihteitä ongelmallisesti käyttävien henkilöiden asuntolasta.

3.1.19:03Päihtynyt henkilö
6.1.0:58Varkaus
7.1.7:42Huumausainerikos
11.1.9:26Kotietsintä
16.1.19:50Yksilön suojaan kohdistuva pelastustehtävä: muu
19.1.1:22Päihtynyt henkilö
19.1.13:20Henkilö häiriöksi
19.1.21:01Kuljettamisen avustaminen
20.1.19:34Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
22.1.0:54Muu syy
23.1.10:11Etsintäkuulutettu henkilö
24.1.5:11Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
28.1.7:45Henkilö häiriöksi
28.1.10:39Etsintäkuulutettu henkilö
28.1.22:17Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
30.1.7:51Etsintäkuulutettu henkilö
30.1.14:32Päihtynyt henkilö
31.1.1:22Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
2.2.15:08Varkaus
3.2.19:46Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
4.2.7:46Etsintäkuulutettu henkilö
4.2.9:59Kotietsintä
5.2.13:39Henkilö häiriöksi
6.2.1:10Rakennuspalo: keskisuuri
7.2.13:52Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
7.2.15:57Sidosryhmäyhteistyö
8.2.3:51Potkiminen, hakkaaminen yms.
8.2.3:50Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
8.2.14:57Etsintäkuulutettu henkilö
14.2.7:39Etsintäkuulutettu henkilö
14.2.18:10Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
16.2.11:09Etsintäkuulutettu henkilö
17.2.1:55Perheväkivalta
17.2.22:19Henkilö häiriöksi
18.2.0:11Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
18.2.0:30Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
18.2.1:04Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
19.2.15:14Etsintäkuulutettu henkilö
20.2.10:55Perheväkivalta
23.2.22:29Henkilö häiriöksi
25.2.0:14Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
25.2.3:47Muu hengen ja terveyden suojaan kohdistuva tehtävä
28.2.9:14Myymälävarkaus
1.3.22:31Häiritsevä meteli tms.
2.3.8:37Omaisuuden suojaan kohdistuva tehtävä: muu
2.3.13:14Päihtynyt henkilö
2.3.18:32Perheväkivalta
4.3.17:55Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
4.3.19:33Etsintäkuulutettu henkilö
6.3.20:44Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
7.3.2:36Henkilö häiriöksi
7.3.3:10Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
7.3.18:26Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
8.3.23:08Henkilö häiriöksi
9.3.17:16Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
10.3.21:41Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
11.3.21:07Rattijuopumus ja törkeä rattijuopumus
11.3.23:35Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
11.3.23:47Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
12.3.13:10Avunanto toiselle poliisiyksikölle
12.3.16:19Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
13.3.18:01Varkaus
13.3.22:51Perheväkivalta
14.3.15:05Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
14.3.15:49Virka-apu toiselle viranomaiselle
14.3.18:39Varkaus
14.3.20:18Varkaus
14.3.21:31Henkilö häiriöksi
15.3.0:03Perheväkivalta
15.3.14:01Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
15.3.17:35Potkiminen, hakkaaminen yms.
16.3.22:35Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
16.3.23:57Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
18.3.15:26Muu hengen ja terveyden suojaan kohdistuva tehtävä
19.3.17:11Potkiminen, hakkaaminen yms.
20.3.3:06Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
21.3.19:06Päihtynyt henkilö
22.3.15:31Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
23.3.11:48Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
24.3.17:26Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
24.3.20:49Etsintäkuulutettu henkilö
24.3.21:18Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
25.3.18:02Henkilö häiriöksi
29.3.8:45Etsintäkuulutettu henkilö
29.3.16:04Etsintäkuulutettu henkilö
30.3.21:37Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
31.3.18:41Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
31.3.18:53Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
31.3.19:00Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
31.3.19:51Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
31.3.19:54Muu syy
31.3.21:09Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
1.4.8:27Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
1.4.19:58Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
1.4.23:22Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
2.4.11:26Muu hengen ja terveyden suojaan kohdistuva tehtävä
4.4.14:34Potkiminen, hakkaaminen yms.
5.4.23:15Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
6.4.3:58Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
6.4.13:21Henkilö häiriöksi
6.4.18:14Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
6.4.18:58Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
7.4.23:30Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
9.4.20:20Omaisuuden suojaan kohdistuva tehtävä: muu
10.4.9:48Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
10.4.16:40Potkiminen, hakkaaminen yms.
10.4.23:02Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
11.4.13:15Vahingonteko
11.4.18:22Potkiminen, hakkaaminen yms.
11.4.19:23Varkaus
12.4.8:47Etsintäkuulutettu henkilö
12.4.22:24Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
13.4.11:16Itsemurhayritys tai -uhka
15.4.20:57Muu hengen ja terveyden suojaan kohdistuva tehtävä
16.4.1:17Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
16.4.2:14Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
16.4.11:07Kuollut henkilö
16.4.20:21Potkiminen, hakkaaminen yms.
16.4.21:36Muu hengen ja terveyden suojaan kohdistuva tehtävä
17.4.18:01Etsintäkuulutettu henkilö
17.4.22:10Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
17.4.22:29Potkiminen, hakkaaminen yms.
18.4.2:05Omaisuuden suojaan kohdistuva tehtävä: muu
18.4.2:22Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
19.4.21:56Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
19.4.23:04Päihtynyt henkilö
20.4.3:57Henkilö häiriöksi
20.4.15:23Etsintäkuulutettu henkilö
23.4.5:46Henkilö häiriöksi
24.4.18:13Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
26.4.0:12Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
28.4.19:05Etsintäkuulutettu henkilö
28.4.19:41Etsintäkuulutettu henkilö
29.4.18:23Potkiminen, hakkaaminen yms.
30.4.2:31Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
30.4.14:22Potkiminen, hakkaaminen yms.
30.4.14:48Potkiminen, hakkaaminen yms.
2.5.17:28Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
4.5.6:25Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
4.5.14:52Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
5.5.9:27Omaisuuden suojaan kohdistuva tehtävä: muu
6.5.4:03Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
9.5.0:43Potkiminen, hakkaaminen yms.
10.5.3:20Perheväkivalta
10.5.10:18Etsintäkuulutettu henkilö
10.5.16:01Etsintäkuulutettu henkilö
10.5.19:20Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
10.5.20:39Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
11.5.7:08Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
13.5.11:51Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
13.5.14:41Päihtynyt henkilö
14.5.11:13Tiedonsaanti ja/tai -välitys
16.5.13:45Etsintäkuulutettu henkilö
17.5.0:44Häiritsevä meteli tms.
17.5.19:09Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
18.5.15:28Etsintäkuulutettu henkilö
18.5.21:10Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
21.5.7:43Etsintäkuulutettu henkilö
21.5.12:30Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
21.5.13:07Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
24.5.1:12Päihtynyt henkilö
24.5.5:04Henkilö häiriöksi
24.5.3:51Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
24.5.4:04Henkilö häiriöksi
24.5.12:35Henkilö häiriöksi
24.5.13:36Päihtynyt henkilö
24.5.15:55Päihtynyt henkilö
24.5.18:35Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
24.5.23:30Varkaus
25.5.17:47Potkiminen, hakkaaminen yms.
27.5.9:03Muu syy
27.5.10:02Muu syy
27.5.10:40Henkirikos
28.5.0:54Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
28.5.13:03Kotietsintä
28.5.18:15Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
29.5.7:20Etsintäkuulutettu henkilö
30.5.13:20Tekninen tutkinta
5.6.8:27Etsintäkuulutettu henkilö
5.6.20:45Vahingonteko
5.6.23:27Tiedonsaanti ja/tai -välitys
6.6.8:19Tekninen tutkinta
6.6.8:04Muu tutkintatehtävä
7.6.0:46Potkiminen, hakkaaminen yms.
7.6.1:19Potkiminen, hakkaaminen yms.
7.6.10:20Nouto kuulusteluun
7.6.15:49Polkupyörällä
9.6.20:40Muu syy
10.6.10:26Kotietsintä
10.6.20:55Varkaus
11.6.1:23Varkaus
11.6.4:55Varkaus
11.6.23:56Etsintäkuulutettu henkilö
14.6.8:14Nouto oikeuteen
14.6.15:44Päihtynyt henkilö
15.6.12:46Eläimen pelastaminen
15.6.16:07Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
16.6.22:43Päihtynyt henkilö
17.6.2:07Henkilö häiriöksi
19.6.17:24Päihtynyt henkilö
20.6.22:49Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
20.6.23:20Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
26.6.4:13Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
26.6.7:46Potkiminen, hakkaaminen yms.
28.6.3:39Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
28.6.6:05Varkaus
30.6.2:55Perheväkivalta
30.6.20:58Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
30.6.21:30Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
3.7.0:06Potkiminen, hakkaaminen yms.
3.7.10:41Muu hengen ja terveyden suojaan kohdistuva tehtävä
4.7.22:56Perheväkivalta
4.7.23:02Potkiminen, hakkaaminen yms.
5.7.1:09Neuvonta/opastus
7.7.23:27Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
7.7.23:33Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
8.7.15:48Potkiminen, hakkaaminen yms.
10.7.17:44Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
11.7.13:25Varkaus
11.7.18:58Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
12.7.2:52Etsintäkuulutettu henkilö
12.7.21:18Rattijuopumus ja törkeä rattijuopumus
12.7.21:21Henkilö häiriöksi
12.7.21:34Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
17.7.6:19Neuvonta/opastus
17.7.9:53Päihtynyt henkilö
18.7.8:16Omaisuuden suojaan kohdistuva tehtävä: muu
19.7.1:00Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
19.7.22:35Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
20.7.22:09Päihtynyt henkilö
20.7.23:59Potkiminen, hakkaaminen yms.
21.7.8:38Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
21.7.10:12Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
22.7.1:55Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
23.7.1:11Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
24.7.22:27Itsemurhayritys tai -uhka
26.7.21:19Rattijuopumus ja törkeä rattijuopumus
30.7.1:49Potkiminen, hakkaaminen yms.
30.7.4:41Muu syy
2.8.15:38Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
2.8.21:37Potkiminen, hakkaaminen yms.
3.8.7:14Perheväkivalta
3.8.11:48Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
3.8.12:49Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu
3.8.19:20Etsintäkuulutettu henkilö
4.8.3:01Potkiminen, hakkaaminen yms.

Lähteet: