Porttiteoria on ajatus, jonka mukaan mietojen päihteiden, niin laillisten, kuin laittomienkin käyttö johtaisi vahvempien päihteiden käyttöön ja lopulta päihderiippuvuuteen. Klassinen esimerkki porttiteoriasta on alkoholia tai kannabista käyttävän nuoren luisuminen vahvojen huumeiden käyttöön. Onko porttiteorialle tieteellistä perustaa? Mikä porttiteoriassa on totta ja mikä ei?

Porttiteoria on saanut osakseen kovaakin kritiikkiä. Sen nähdään olevan liian jyrkkä ja ehkä vanhentunutkin ajattelutapa. Porttiteoria on kuitenkin monimutkaisempi ilmiö, kuin mitä ensin arvaisikaan. Tarkastellaanpa porttiteorian yleisimpiä väitteitä:

Nuorena aloitettu mietojen päihteiden käyttö lisää koviin huumeisiin siirtymisen riskiä
TOTTA. Nuorena aloitettu päihteiden käyttö lisää päihteiden haitallisen ja runsaan käytön riskiä myös myöhemmin.

Kannabista käyttävät kokeilevat tai käyttävät yleisemmin myös muita huumeita
TOTTA. Osa ei siirry kannabiksesta tai muista miedoista päihteistä koskaan vahvempiin huumeisiin. Kuitenkin säännöllisesti kannabista käyttävien riski muidenkin päihteiden käyttöön on kaksin-kolminkertainen kannabista käyttämättömiin verrattuna.

Kovia huumeita käyttävät ovat aloittaneet aina kannabiksella tai alkoholilla
TARUA. Useat kokeilevat ensin mietoja päihteitä kuten alkoholia ja kannabista, mutta toiset aloittavat kokeilut suoraan esim. amfetamiinilla tai muilla vahvoilla huumeilla. Tutkimuksien valossa enemmän kovien huumeiden käyttäjäksi siirtymiseen vaikuttaa sosiaalinen ympäristö ja koulutus tai työllisyystilanne kuin se, käyttikö kannabista vai ei.

Vain huono-osaiset nuoret käyttävät kannabista tai alkoholia
TARUA. Nuorena päihteiden käyttö on todennäköisempää impulsiivisilla ja kokemuksia hakevilla nuorilla, joilla myös muiden huumeiden käyttö on todennäköisempää. Päihteitä käyttävät ihan tavallisten perheiden lapset, eikä nuoren taustasta voi aina päätellä riskiä päihderiippuvuuteen. Myös kaveripiirin muutokset ja vertaispaine voivat altistaa päihdekokeiluille esim. ylä-asteelle siirryttäessä, vaikka aikaisempaa kokemusta päihteistä ei olisi.

Kannabiksen myyjät tuputtavat myös muita huumeita
TOTTA JA TARUA. Kaikki diilerit eivät myy kaikkia huumeita ja monilla kannabista säännöllisesti käyttävillä on ”diilerin” sijaan tuttu, jolta ostaa. Usein myyjillä on kuitenkin valikoimassaan kannabiksen lisäksi muutakin ja kaiken kaikkiaan huumeiden saatavuus on helpottunut. Tilaisuus voi tehdä varkaan ja kynnys muidenkin päihteiden kokeiluun madaltua helpon saatavuuden vuoksi.

Porttiteoria ei ole tieteellisesti todettua faktaa, mutta tutkittua tietoa on se, että mietoja päihteitä nuorena käyttävillä on suurempi riski myös muiden päihteiden käyttöön tulevaisuudessa. Kovien huumeiden käyttöön siirtymiseen vaikuttavat kannabiksen tai alkoholin käytön sijaan enemmän sosiaalinen tilanne, kaveripiiri ja geneettinen alttius riippuvuuteen. Jokaisesta kannabiksen käyttäjästä ei tule kovien huumeiden käyttäjää ja jokainen kovien huumeiden käyttäjä ei käytä kannabista.

Oikeastaan porttiteoriassa ei olekaan kyse siitä, että mietoja päihteitä käyttävät siirtyisivät aina automaattisesti vahvoihin huumeisiin vaan siitä, että riski muiden päihteiden käyttöön kasvavaa, kun kuvioissa on mietoja päihteitä.