Nuorten kokema sosiaalinen paine päihteiden käyttöön

Tutkimusten mukaan suurin osa nuorista kokeilee päihteitä elämänsä aikana. Tyypillisesti päihteitä kokeillaan sosiaalisista syistä ja päihteen viehätys perustuu tarpeeseen kuulua joukkoon. Jos kaveriporukassa käytetään päihteitä, saattaa tulla tunne, että itsekin näin kuuluu tehdä. Päihteen käytöstä kieltäytyminen tulkitaan helposti seurasta kieltäytymiseksi. Esimerkiksi alkoholin käytön syynä harvemmin on alkoholi itsessään, alkoholin maku tai humaltuminen vaan siihen liittyvä sosiaalinen tapahtuma. Toisin sanoen päihteiden käytöllä on symbolinen merkitys, joka liittyy sosiaalisiin tilanteisiin.

Sosiaalista painetta kokevat kaiken ikäiset eikä kukaan ole immuuni sosiaaliselle paineelle. Monet tuntevat päihteiden käytön yhteydessä syyllisyyttä ja häpeää. Tästä huolimatta päihteitä käytetään, koska oletetaan, että niin kuuluu tehdä. Sosiaalisen paineen kanssa tasapainottelu ei ole kenellekään helppoa. Usein paine liittyy tiettyihin tilanteisiin, joissa odotetaan henkilön käyttävän päihteitä. Näitä voivat olla esimerkiksi juhlat ja viikonloput.

On hyvä huomioida, mikä aiheuttaa paineen käyttää päihteitä. Onko paine lähtöisin omista ajatuksista vai kavereilta? Sosiaalisiin tilanteisiin liittyvä päihteiden käyttö voidaan kyseenalaistaa ja päihteiden käytön puheeksi ottaminen voi herättää hyvää keskustelua. Puheeksi ottamisen yhteydessä voi käydä ilmi, että muutkaan kaverit eivät halua käyttää päihteitä, mutta eivät uskalla kieltäytyä. Sosiaalisia suhteita ja yhteenkuuluvuuden tunnetta tulisikin vahvistaa muilla keinoin. Näitä voivat olla mielekkäät yhteiset harrastukset ja aktiviteetit.

Apua tulisi hakea, jos päihteet ovat ainoa mielihyvää tai yhteenkuuluvuuden tunnetta tuottava asia. Ensisijaisesti apua tulisi pyytää turvalliseksi koetulta aikuiselta. Aikuisen kanssa keskustelussa voi käydä läpi niitä tunteita, jotka liittyvät sosiaaliseen paineeseen ja päihteiden käyttöön. Aikuisten tehtävänä on myös tarjota nuorille turvallinen ympäristö viettää aikaa yhdessä, sekä auttaa heitä hakeutumaan niihin aktiviteetteihin, jotka lisäävät päihteetöntä yhteenkuuluvuutta.

Keskeisin keino torjua päihteiden käyttöön liittyvää sosiaalista painetta on huolehtia siitä, että kaveriporukkaa yhdistää jokin muukin asia kuin pelkkä päihteiden käyttö. Päihteiden käyttöä ja siihen liittyvää sosiaalista painetta torjutaan sosiaalisilla keinoilla, ei vastustamalla päihteiden käyttöä, päihteiden käyttäjiä tai päihteiden käyttöön liittyviä tilanteita. Aikuisen tulisi muistaa myös, että nuorten esiin tuomaa ongelmaa ei tule vähätellä ja sitä tulee käsitellä rakentavasti nuorta tuomitsematta.

Lähteet:

Mäkelä, Pia & Maunu, Antti (2016) Come on, have a drink: The prevalence and cultural logic of social pressure to drink more. Drugs: Education, Prevention & Policy 23(4): 312–321.

Maunu, Antti (2014): Päihteet, tunteet ja sosiaalisuus. Näkyvän päihteidenkäytön näkymättömät syyt. Janus 22(2): 109‒121.

Nuorten päihteiden käyttö ja päihdehäiriöt – THL

Apua nuorten päihteiden käyttöön:

Nuorten päihteidenkäyttö | Mielenterveystalo.fi

Apua päihde- ja riippuvuusongelmiin – Nuortennetti

Nuorelle | Päihdelinkki.fi (paihdelinkki.fi)

Mitä vanhemmat voivat tehdä? | Päihdelinkki.fi (paihdelinkki.fi)