Turvallinen aikuinen nuoren tukena

Huolet ja murheet ovat osa elämää. Usein nuoret käsittelevät huolia yhdessä ystävien kanssa. Joskus kuitenkin huolet ovat niin suuria, että ratkaisua ei löydy, eikä tarvitse löytyä, kaveriporukasta. Näitä tilanteita varten on tärkeää, että jokaisella nuorella on vähintään yksi turvallinen aikuinen. Turvallinen aikuinen auttaa, oli asia mikä tahansa.

Yleensä turvallinen aikuinen on oma vanhempi tai kasvattaja. Aina lähipiiri ei kuitenkaan täytä turvallisen aikuisen kriteerejä. Näissä tilanteissa turvallinen aikuinen voi olla joku muu nuorelle läheinen ihminen. Hän voi olla esimerkiksi sukulainen, nuoriso-ohjaaja, opettaja tai kouluterveydenhoitaja.

Millainen on turvallinen aikuinen?

Nuorilta on kysytty, millainen heidän mielestään turvallinen aikuinen on. Nuoret kertovat, että turvallinen aikuinen ei tuomitse. Hän osaa keskustella rakentavasti myös erimielisyyttä herättävistä aiheista. Hän kuuntelee, ottaa nuoren mielipiteet huomioon ja on aidosti kiinnostunut nuoren asioista. Aikuinen pyrkii ymmärtämään nuorta eikä vähättele nuoren esiin tuomia asioita.

Turvallinen aikuinen tietää, missä nuori liikkuu. Hän on myös itse tavoitettavissa. Aikuinen asettaa rajoja ja pitää asettamistaan rajoista kiinni. Turvallinen aikuinen on helposti lähestyttävä eikä hänellä ole taka-ajatuksia. Häneen voi luottaa ja hän pitää lupauksensa. Nuoret ovat kokeneet myös tärkeänä, että aikuinen kunnioittaa nuoren yksityisyyttä. Turvallinen aikuinen antaa myös positiivista palautetta ja vahvistaa nuoren itsetuntoa.

Tuvallinen aikuinen suojaa päihteiden käyttöön liittyviltä riskeiltä

Turvalliselle kasvulle on keskeistä hyvä keskusteluyhteys myös haastavista teemoista. Päihteistä keskustelu saattaa olla haastavaa ja keskusteluun voi liittyä ennakkoluuloja. Turvallisen aikuisen tehtävänä on käydä läpi päihteisiin liittyviä ajatuksia ja tunteita. Aikuisen seurassa päihteiden käyttöön liittyvistä kokemuksista saa puhua avoimesti ja neutraalisti. Neutraalin keskustelun tavoitteena on korostaa, ettei päihteisiin liity mitään hienoa tai tavoiteltavaa. Toisaalta keskustelu päihteistä ei ole stigmatisoivaa tai pelottavaa.

Tuvallisen aikuisen kertoo realistisesti päihteisiin liittyvistä riskeistä ja vaaroista sekä niiden seurauksista. Nuoren kanssa tulisi myös käydä läpi, miten päihteet vaikuttavat psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä miten niiden käyttö voi vaikuttaa läheisiin. Nuoria tulisi rohkaista kertomaan turvalliselle aikuiselle, jos hän joutuu tilanteeseen, jossa kohtaa päihteidenkäyttöä tai siihen liittyvää uhkaa tai pelkoa.

Kuka on sinun turvallinen aikuisesi?

Jos sinulla ei ole turvallista aikuista, katso alta kenen puoleen voit kääntyä. Jokaisella nuorella on oikeus turvalliseen aikuiseen elämässään, jonka kanssa voi keskustella kaikista mieltä askarruttavista aiheista.

Nuortennetti – Apua netissä

Katso myös alueesi nuorisotilat ja nuorisotalot, tyttöjen ja poikien talot sekä nuorten turvatalot.

Lähteet

Perusviestejä huumeista lapsille | Päihdelinkki.fi (paihdelinkki.fi)

Mitä vanhemmat voivat tehdä? | Päihdelinkki.fi (paihdelinkki.fi)