Vapettaminen – Onko trendi-ilmiöllä vaikutuksia terveyteen?

Sähkötupakointi eli vapettaminen on yleistynyt huomattavasti etenkin yläkouluissa. Vapettamista on kuvattu muoti-ilmiöksi, joka tuo statusta kaveriporukassa. Vuoden 2021 kouluterveyskyselyn mukaan noin kaksi prosenttia yläkouluikäisistä käytti sähkösavukkeita päivittäin. Luku ei kuitenkaan vastaa niihin havaintoihin, mitä kyläkoulujen henkilökunta ja Ehkäisevän päihdetyön EHYT ry:n henkilökunta on tehnyt.

Sähkötupakkaa voidaan käyttää niin, että siinä on pelkää makua tai että se sisältää myös nikotiinia. Molemmat ovat terveydelle vaarallisia. Makeat makuaineet aiheuttavat enemmän haittaa keuhkosoluille kuin pelkkä nikotiinia sisältävä neste. Sähkötupakasta hengitettävät aerosolit ovat haitaksi keuhkoille. Nikotiini puolestaan aiheuttaa riippuvuutta. Riskinä on myös, että sähkötupakka madaltaa kynnystä siirtyä muihin nikotiinituotteisiin. Vapettaminen on uusi ilmiö, joten kaikkia riskejä ei vielä tiedetä.

Miten vapettamisesta on tullut niin trendikästä?

EHYT ry:n asiantutijat ovat havainneet, että sähkötupakkaa piilomarkkinoidaan sosiaalisessa mediassa. Tähän saattaa liittyä ajatus, että sähkösavukkeilla ei ole haittavaikutuksia. Sähkötupakkaan liittyy uskomus, että se on vähemmän haitallinen kuin muut nikotiinituotteet, vaikka tämä ei pidä paikkaansa. Kaikki nikotiinituotteet ovat haitallisia ja nuoret ovat suuressa riskissä saada nikotiiniriippuvuus.

Vapen houkuttelevuuteen vaikuttaa myös siihen liittyvä mielikuva. Sähkötupakkaa on saatavana monen värisenä ja mallisena. Vähän kuin valitsisi karkkeja karkkikaupasta. Käyttö voi olla myös huomaamatonta, koska jotkin sähkötupakat muistuttavat arkisia käyttötavaroita, kuten korostustussia tai kuulokekoteloa.

Sähkötupakkalaitteeseen voi lisätä erilaisia makutiivisteitä. Suomessa saa myydä ainoastaan maustamattomia tai tupakan makuisia nikotiininesteitä, mutta käytännössä sähkötupakkatarvikkeita myyvät liikkeet kuitenkin kiertävät tätä myymällä makunesteitä esimerkiksi “leivontaan ja muuhun maustamiseen”. Tämän vuoksi markkinoilla on erilaisia, houkuttelevaksi koettuja makuja.

Vanhempien tietämystä sähkötupakasta tulisi lisätä

Nuoret ovat kiinnostuneita puhumaan vapettamisesta aikuisten kanssa. Vanhempien tulisi olla tietoisia sähkötupakasta, sen käytöstä, markkinoinnista ja haitoista. Tällä hetkellä vanhemmat kokevat, että he tietävät asiasta vain vähän.

Keskustelu sähkötupakan käytöstä ja haitoista on hyvä aloittaa jo ennen kuin nuori jää käytöstä kiinni. Nuoren kanssa voi keskustella hänen näkemyksistään sähkötupakkaan liittyen. Miten hän näkee ja kokee sen ja miten siihen suhtaudutaan kaveriporukassa. Keskustelun tueksi löytyy hyvin tietoa, joten kaikkea ei tarvitse osata heti ulkoa.

Lähteet:

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01164

https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/tupakka/tupakkatuotteet-ja-sahkosavuke/sahkosavuke